173/2020. (X.22.) ÖK (1)
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökbálint Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány működésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 5 éves határozott időtartamra a Közalapítvány Kuratóriuma elnökének Bánfi Róbertet, a Kuratórium tagjává Gyurasits Tamást, Kalló Ferencet, Udvari Szabolcsot, és Krupp Pétert választja.

Banfi_Robert_profil_foto

Bánfi Róbert
a kuratórium elnöke

Gyurasits Tamás
Kuratóriumi tag

Kallo Ferenc

Kalló Ferenc
kuratóriumi tag

Krupp Péter
kuratóriumi tag

USZ_portre

Udvari Szabolcs
kuratóriumi tag

173/2020. (X.22.) ÖK (2)
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökbálint Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány működésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:5 éves határozott időtartamra a Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének Érdi Tamást, a Felügyelő Bizottság tagjává Wlachné Pásztor Henriettát és Varga Zsoltot választja.

Érdi Tamás
a Felügyelőbizottság elnöke

Wlachnlé Pásztor Henriett
Felügyelőbizottsági tag

Varga Zsolt
Felügyelőbizottsági tag